Werkvelden
Thema's
Projecten
Nieuws
Werkvelden mobile
Thema's mobile
Projecten mobile
Nieuws mobile

COUP staat voor vernieuwing en innovatie, maar altijd met oog voor wat er al is. Die brede blik is nodig in onze snel veranderende wereld, om de uitdagingen van nu vorm kunnen te geven. Dat is wat COUP doet, met durf, ambitie en uithoudingsvermogen. Soms als ontwikkelaar, soms als adviseur, vaak er tussenin, en het liefst samen. Als Urban Producers zien wij dat als onze taak; het proces van bedenken, ontwikkelen en realiseren, mogelijk maken. Wij helpen waar nodig. Of dat op het gebied is van financiering,  planologie, verbinding,  haalbaarheid of creatieve invulling, COUP kan het  en daarbij lopen we graag voorop. Loop je mee?

watererfgoed
Kerkenvisie

De snel veranderende wereld vraagt om nieuw denken en nieuw doen. COUP richt zich op  ingewikkelde en duurzaam waardevolle projecten. Als urban producer pakken we de rol die nodig is om een project echt voor elkaar te krijgen. Soms als ontwikkelaar, soms als adviseur en vaak er tussenin. Wij doen wat anderen niet doen en gaan verder waar anderen stoppen. We bieden integrale oplossingen met impact die het speelveld vernieuwen. COUP, gamechanger.

Watererfgoed