Slide Wij streven ernaar een gebied integraal te ontwikkelen zodat het een functionerende eenheid kan worden
met alle aspecten die horen bij het leven. Daarbij spelen onze vier thema’s een belangrijke rol : collectief,
duurzaam, klimaatbestendig en met oog voor de historie.
De doelstelling is een lange termijn waardecreatie; niet alleen voor directe stakeholders, maar voor àlle
gebruikers van het gebied. Het project is onze opdrachtgever.
GEBIED

projecten