Slide Gebiedsontwikkeling is een vak, een ambacht. Vele aspecten komen daar samen en eigenlijk
zijn dit vaak alle thema’s die wij belangrijk vinden. Het liefst werken we in opdracht van alle
betrokken stakeholders en stellen we het projectbelang centraal. De doelstelling is een lange
termijn waardecreatie; niet alleen voor directe stakeholders, maar voor àlle gebruikers van
het gebied. Het project is onze opdrachtgever.
GEBIED

projecten