Slide COUP richt zich niet puur op gebieden en gebouwen, maar ook op concepten.
We ontwikkelen bijvoorbeeld apps, ondernemingen en diensten, maar ook nieuwe manieren van werken.
COUP werkt bijvoorbeeld zeer intensief aan Kerkenvisies in meer dan 20 gemeenten zijn we aan de
slag om kerken een toekomst te geven en de maatschappelijke meerwaarde van deze gebouwen overeind
te houden. Voor de kerkenvisies hebben we een “tool” ontwikkeld die een uitstekend overzicht biedt van
kansen en bedreigingen van alle kerken binnen een gemeente.
Een ander voorbeeld is Watererfgoed. COUP heeft samen met Witteveen en Bos gekeken naar Nederlands
‘waterverhaal’. Molens, dijken, polders, gemalen, maar ook oude landkaarten en molenaarsgereedschap;
ze zijn deel van onze geschiedenis, ons DNA. Een belangrijk thema daarin is de herbestemming.
CONCEPT

projecten