Slide Technologische innovaties zorgen voor een steeds sneller veranderende wereld. De schaal en de
maat van bedrijven en voorzieningen veranderen mee. Ook de rol van de overheid veranderd en
de grens tussen privatisering en de participatiemaatschappij wordt opnieuw gedefinieerd. Dit
vraagt om een andere aanpak. Veel van de huidige uitdagingen gedijen beter bij decentrale
oplossingen en schaalverkleining. Wij denken dat er veel beter georganiseerd en gefinancierd
kan worden in een collectieve tussenvorm, door groepen gelijkgestemden.

Wij geloven dat nieuwe woonvormen, alternatieve opwekking van energie, gezamenlijke
voedselproductie op lokaal niveau én maatwerk op het gebied van zorg en onderwijs in onze
westerse wereld steeds belangrijker zullen worden. Wij werken aan projecten waar dit soort
uitgangspunten de basis voor de planvorming zijn.
NIEUWE COLLECTIEVEN

projecten