Slide COUP gelooft dat alternatieve energieopwekking, nieuwe woonvormen, gezamenlijke en lokale
voedselproductie, en lokaal maatwerk in de zorg en het onderwijs steeds belangrijker zullen
worden. Waarom? Omdat de huidige manier van produceren grondstoffen uitput. Omdat niet
alleen de overheid en bedrijven, maar ook individuen en collectieven belangrijke spelers zijn
met goede initiatieven. Veel van de moderne uitdagingen varen beter bij schaalverkleining en
decentrale oplossingen. Daarom denken wij dat er beter georganiseerd en gefinancierd kan
worden door groepen gelijkgestemden, een collectieve tussenvorm.

Veel van de moderne uitdagingen varen beter bij schaalverkleining en decentrale oplossingen.
Daarom denken wij dat er beter georganiseerd en gefinancierd kan worden door groepen
gelijkgestemden, een collectieve tussenvorm.
NIEUWE COLLECTIEVEN

projecten