Slide Duurzaamheid en klimaatadaptatie is in de huidige tijd en samenleving geen keuze of onderscheidend
thema meer. Bewust omgaan met milieu, mens, natuur, water, afval, energie en grondstoffen is wat
ons betreft de norm. In de toekomst belasten we onze leefomgeving zo min mogelijk met wat we nu
ontwikkelen.

Duurzaamheidsnormen worden steeds strenger en technologische ontwikkelingen gaan snel. Wat nu
innovatief is, is over 5 jaar oud nieuws. Wij geloven in de flexibiliteit van de gebouwde- en openbare
ruimte. Het gaat het creëren van ruimte voor verandering, uitbreiding of inkrimping. zodat we ons aan
kunnen passen met niet al te grote ingrepen. Het is van belang nu te zien wat in de toekomst relevant
is en daar ruimte voor in te bouwen. COUP werk aan sterke, robuuste én flexibele visies, concepten,
strategieën en processen
KLIMAAT VERANDERING

projecten