Slide De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en we krijgen te maken met meer extreme weersomstandigheden.
Wat wij nu doen heeft invloed op hoe ver en hoe snel de klimaatverandering gaat. Daarom is wat COUP
betreft de norm: de toekomst zo min mogelijk belasten met wat we nu ontwikkelen. We moeten bewust
omgaan met milieu, natuur, grondstoffen en energie. Zo is het belangrijk dat we minder verharding en meer
groen creëren, dat we de energie gebruiken die er al is – zoals en zonne- en windenergie – en dat we energie
en grondstoffen slim gebruiken – zoals met een grijswatersysteem en door auto’s te delen met meer
huishoudens. Maar wat we ook doen: duurzaamheidsnormen worden steeds strenger en technologische
ontwikkelingen gaan snel. Wat nu innovatief is, is over 5 jaar oud nieuws. Het is niet genoeg om ons te
richten op wat nu mogelijk is.

COUP kijkt vooruit. Het is belangrijk om zó te plannen en bouwen dat aanpassingen aan de
duurzaamheidsnormen van de toekomst weinig moeite kosten. Daarom werkt COUP aan de realisatie
robuuste, flexibele concepten, die nu en later beantwoorden aan de vraag.
KLIMAAT VERANDERING

projecten