Slide Onze lineaire economie – waarin we maken, gebruiken, weggooien – is eindig. De aarde kàn
simpelweg niet in dit tempo blijven voorzien in onze behoeften. Earth Overshoot Day – de dag
waarop we meer hebben verbruikt dan de aarde ons kan leveren – schuift ieder jaar dichter en
dichterbij. Het moet dus anders.

We moeten overstappen naar een economie waarin we zuiniger omgaan met wat we al hebben
en beter nadenken over wat we willen maken. In ruimtelijke ontwikkeling geldt dat ook. Ons
uitgangspunt is eerst goed nadenken over het slim benutten van wat er al is, en dan bij de
transformatie van gebouwen en gebieden zo circulair en duurzaam mogelijk tewerk gaan.
COUP is betrokken bij een aantal van de meest ambitieuze circulaire en duurzame projecten van
Nederland; wij laten zien dat het kan!
ECONOMISCHE TRANSITIE

projecten