Slide De lineaire economie zoals we die kennen, is eindig. De aarde kàn simpelweg niet in dit tempo blijven
voorzien in onze behoeften. Earth Overshoot Day - de dag in het jaar waarop we meer hebben
verbruikt van de aarde dan dat het ons kan leveren - schuift ieder jaar naar voren. Nog even en we
hebben twee aardes nodig om in onze behoeften te voorzien. Het moet dus anders.

Er is een drastische systeemverandering nodig in onze economie waarin we zuiniger omgaan met dat
wat we hebben, en beter nadenken over hetgeen we willen maken. In ruimtelijke ontwikkeling is dat
niet anders. Ons uitgangspunt is dat we eerst goed nadenken over het slim benutten en zowel binnen
de transformatie van gebouwen als gebieden zo circulair en duurzaam mogelijk acteren. COUP is
betrokken bij een aantal van de meest vooruitstrevende circulaire en duurzame projecten, wij laten
zien dat het kan!
ECONOMISCHE TRANSITIE

projecten