Slide COUP staat voor vernieuwing en innovatie, maar altijd met oog voor wat er al is. Juist als het gaat om
cultureel erfgoed is het belangrijk de bestaande waarde in stand te houden terwijl je bezig bent met
waardecreatie. De herontwikkeling van erfgoed op een duurzame manier vraagt om die dualiteit:
aandacht voor de geschiedenis en de toekomst. Het vraagt om ambitie en realisme, om een goed plan én
solide realisatie.

Met liefde verbinden we leegstaande gebouwen met vernieuwende initiatieven, en
loodsen dan die samenwerking door de gemeentelijke processen. We werken aan het concept en de
uitvoering, soms als adviseur, soms als initiatiefnemer.
CULTUREEL ERFGOED

projecten