Slide COUP Urban Producers Wij zijn concept ontwikkelaars en urban producers. Met een wendbaar en divers team werken wij aan grote én kleine opgaven. Wij zijn ondernemend, creatief en hands-on!

COUP Collective

Ben jij zelfstandig ondernemer dan werken wij graag met jou samen! Binnen de COUP Collective richten we ons op de samenwerking tussen COUP en zelfstandig ondernemers. Wij snappen als geen ander dat je gehecht bent aan vrijheid en zelfstandigheid. Tegelijkertijd brengt samenwerking kansen, inspiratie en verbinding.

Binnen COUP Collective zoeken we samen de balans! Wij geloven in delen = vermenigvuldigen en bieden jou een plek binnen onze organisatie. We gaan samen aan de slag, werken aan mooie projecten, delen leads en organiseren social events! Ben je geïnteresseerd? Neem dan snel contact op via: info@coup-group.com

Peter Oussoren

Peter Oussoren

Partner

Peter heeft zowel aan private als aan publieke zijde ruime ervaring opgedaan met complexe processen van besluitvorming over ruimtelijke investeringen. Grote projecten met een veelheid aan spelers vragen om bestuurlijke ervaring en kennis van zowel de markt als de overheid. Herontwikkeling van bestaande gebouwen en gebieden in combinatie met de waardegroei van cultureel erfgoed of natuur is een van de thema’s waar hij veel energie in stopt. Zijn bestuurlijke ervaring en grote netwerk maakt hem inzetbaar op elk niveau.

E| peter@coup-group.com

T| 06-504 988 01

Gijs Schuurhuis

Gijs Schuurhuis

Partner

Gijs is een energieke urban producer. Hij is ondernemend, creatief, doelgericht en communicatief. Vanuit zijn ervaring met bottom-up gebiedsontwikkeling heeft hij een paar jaar geleden de stap gemaakt naar gebouwtransformatie. Met een passie voor erfgoed en complexiteit brengt hij ideeën en partijen bij elkaar. Hij is in staat conceptuele gedachtesprongen te maken en fungeert als een volwaardig gesprekspartner voor zowel de wethouder tot aan de bierbrouwer.

E| gijs@coup-group.com

T| +31 6 158 979 64

Tilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

Tilly is een jonge strateeg die maar al te graag de wensen van alle stakeholders in kaart brengt om dit vervolgens te vertalen naar een krachtig plan gericht op de toekomst. Met haar ervaring in cultureel erfgoed en maatschappelijk vastgoed heeft zij de overstap gemaakt naar COUP als urban producer om zich in te zetten voor een sustainable NL. Haar expertise loopt uiteen van beheer en exploitatie, planvorming en strategieontwikkeling. Daarmee is zij een uitstekende sparringpartner voor ondernemer, bestuurder, bouwer en wethouder.

E| tilly@coup-group.com

T| +31 6 39 2271 85

Elza van Liere

Elza van Liere

Urban producer

Met een passie voor erfgoed houdt Elza zich bezig met herontwikkeling en renovatie. Elza heeft een goed gevoel voor verdienmodellen, passie voor mooie dingen en een onwrikbare ambitie om het evenwicht te vinden tussen duurzame instandhouding én een gezonde exploitatie. Hierbinnen  waakt zij voor commerciële vervlakking en benut de kracht van de plek. Elza kan zich goed inleven in gevoelige problematiek, neemt een gezonde portie nuchter verstand mee en is gesprekspartner voor zowel bestuurders als gebruikers. Met oog voor posities en belangen zorgt zij dat er ruimte ontstaat voor ontwikkeling om vervolgens met alle partijen toe te werken naar een gezamenlijk doel. Haar analytisch vermogen en creatieve geest maken haar tot een bijzondere ontwikkelaar.

E| elza@coup-group.com

T| +31 6 20 8617 97

Tymen

Tymen Reijnders

Urban Producer

Tymen is een conceptontwikkelaar met passie voor architectuur en duurzaamheid. Hij houdt van levendige en diverse stadswijken, van groen en natuur, van monumentale panden en ander bijzonder bestaand vastgoed. Enthousiast, creatief, analytisch en ambitieus gaat hij te werk. Tymen begeeft zich altijd op de scheidslijn tussen ontwerp en businesscase en heeft ervaring in projecten vanaf initiatieffase tot het verkrijgen omgevingsvergunning en start bouw. Hij kan rekenen, tekenen, businesscases kraken, stakeholders bij elkaar brengen en van een creatief idee werkelijkheid maken. Hoe meer architectonische, maatschappelijke of stedelijke context, des te leuker en uitdagender de projecten.

E| tymen@coup-group.com

Dewi

Dewi Kuen

Urban Producer

Als erfgoedprofessional heeft Dewi een passie voor erfgoed in de openbare ruimte. Haar interesse gaat uit naar het versterkende effect van onroerend goed op de leefbaarheid van een omgeving. Het is voor haar elke keer weer een mooie uitdaging om een passende, vernieuwende herbestemming en -ontwikkeling van erfgoed te vinden. Haar werk doet Dewi met veel enthousiasme, creativiteit en knowhow, gericht op het beoogde resultaat. Met een gezonde dosis humor is Dewi een verbinder, die open en direct is in haar communicatie.

E| dewi@coup-group.com

T| +31 6 44 613 002

Henk Jan

Henk Jan Lekkerkerk

Urban Producer

Henk Jan is een Junior Urban Producer met speciale passie voor religieus erfgoed. De liefde voor historie, speciale plekken en de persoonlijke verhalen maken dit type erfgoed voor hem bijzonder. Als de afronding van zijn studie schreef hij zijn thesis over de rol van religieus erfgoed in de landschappelijke identiteit. Binnen Coup is Henk Jan betrokken bij de kerkenvisies. Daar besteed hij graag aandacht aan de verhalen die verteld worden, maar ook de concrete haalbaarheid en uitvoering van projecten moeten een goed verhaal vormen. Als uitdaging ziet hij dan ook het doorontwikkelen van dit bijzondere erfgoed met respect voor de plek en de betrokkenen. Zodat verhalen blijven leven en nieuwe verhalen geschreven zullen worden.

E| henkjan@coup-group.com

T| 06-151 149 93

Eline

Eline Amsing

Urban Producer

Eline wil gebouwen met een bijzonder verhaal en waar mensen emotioneel mee verbonden zijn weer van waarde laten zijn in een veranderende samenleving. Samen met de mensen van de plek gebouwen zoals fabrieken, forten, kerken en landgoederen vernieuwen en verbeteren. Eline brengt erfgoed, co-creatie en conceptontwikkeling samen in projecten. Met haar analytische en nieuwsgierige blik begeleidt ze het proces, voert gesprekken met stakeholders, faciliteert creatieve workshops en adviseert over de omgang met erfgoed. Ze gaat op zoek naar het DNA van de plek en de wensen en behoeften van doelgroepen en vat dat samen in een verbindend verhaal als basis voor de ontwikkeling.

E| eline@coup-group.com

T| 06-551 270 57

moon

Moon Brader

in-house entrepreneur

Moon heeft een speciale interesse in complexe opgaven die een gecombineerd vakmanschap vereisen. Interieur, renovatie en nieuwbouw worden ingezet om een nieuwe, uitgebalanceerde ruimtelijkheid te creëren. Van grootschalig en abstract tot detail en interieur, Moon benadert elke opgave in samenhang. Voor elke unieke situatie bestaat een passende oplossing. Aan ons de taak om opdrachtgevers en gebruikers te prikkelen en verder te kijken dan voor de hand liggende antwoorden. Om samen te komen tot een creatief plan dat tot de verbeelding spreekt.

E| hallo@buromoon.nl

T| +31 6 44363547

Nicole Roeterdink

Nicole Roeterdink

in-house entrepreneur

Nicole is een toegewijde erfgoedarchitect gespecialiseerd in kerken. Samen met COUP ontwikkelt zij kerkenvisies voor gemeenten. Vanuit haar ervaringen bij bisdom, gemeenten en restauratiebureaus kan zij zich goed inleven in alle betrokkenen rondom religieus erfgoed. Met een onbevangen en integere houding bevraagt zij mens, gebouw en omgeving. Haar analytische blik brengt verrassende invalshoeken met respect voor cultuurhistorische en religieuze waarden.

E  nicole@rechurch.nl

T  06-412 496 23

eve

Eve Robidoux

in-house entrepreneur

Eve haalt de kwaliteiten en mogelijkheden van een plek en zijn gebruikers naar boven.  Ze heeft een ruime praktijkervaring in binnen en buitenland  als architect op het gebied van stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur en interieur opgaven.  Haar  multidisciplinaire expertise zet ze in om zowel op grote als kleine schaal potenties die er zijn,  te realiseren. Complexe ruimtelijke opgaven gaan in de basis over mensen!  Haar kennis en ervaring deelt Eve graag met het team, samenwerken is voor haar een bron van inspiratie.

E| atelier@everobidoux.nl

T| +31 6 3621 6396

Welmoed-Wijmans

Welmoed Wijmans

in-house entrepreneur

Wat Welmoed enthousiast maakt? Vanuit het verhaal betekenis geven aan een monumentaal gebouw of historische plek. Als zelfstandig erfgoedprofessional ondersteunt en adviseert zij erfgoedorganisaties op het gebied van publieksbereik, toegankelijkheid en communicatie. Welmoed zoekt de verbinding op tussen het erfgoed en de gebruikers of bezoekers van vandaag. Door het schrijven van rake teksten maakt zij de verhalen over ons erfgoed tastbaar en relevant. Uit nieuwsgierigheid en betrokkenheid, en met oog voor detail. En dat bleef niet onopgemerkt: in 2018 won Welmoed de prijs Jong MonumentenTalent.

E| welmoed@wijmanscultuurperspectief.nl

T| +31 6 53 9583 47

Aafke-de-Bode-zw

Aafke de Bode

in-house entrepreneur

Aafke de Bode is architect met een ruime ervaring in grote en complexe projecten. Het liefst werkt ze nauw samen met de eindgebruikers. Juist wanneer iets nieuw is, het probleem nog niet duidelijk, alle partijen iets anders willen of een oplossing onmogelijk lijkt, is Aafke op haar best. Vragen, checken, oplossingen aandragen, omdenken: heel veel kan ineens wel. Om dat voor elkaar te krijgen is veel strategie, overtuigingskracht en soms verandering van proces nodig. Wanneer dat lukt in een project: dat is het!

E| aafke@hetanderepand.nl

T| +31 6 18 14 07 62

-ehebLqx_400x400

Wilfred Hoogerbrug

in-house entrepreneur

Wilfred Hoogerbrug is een gedreven concept- en gebiedsontwikkelaar met ruime ervaring in stedelijke herstructurering en transformaties. Hierbij  zoekt hij altijd de samenwerking op met stakeholders zoals gemeentes, beleggers, ontwerpers en andere professionals maar bovenal met huidige en toekomstige bewoners en gebruikers. Wilfred is een echte verbinder die alle gezichten dezelfde kant op kan laten kijken door het formuleren van gezamenlijke einddoelen.

E| wilfred@stadfactor.nl

T| +31 6 206 13297

idk-groter

Iris de Kievith

in-house entrepreneur

Iris gelooft in de kracht en de potentie van een plek, en in de meerwaarde die ontstaat door respectvol en zorgvuldig met materiaal en ruimte, met mens en natuur om te gaan. Een serieuze missie waarmee zij enthousiast en bevlogen aan transformaties van gebouwen werkt. In het team brengt Iris ruimtelijk inzicht en verbeeldingskracht in, aandacht voor zowel de omgeving als materiaalkeuze en sfeer, waarmee uiteindelijk de verschillende belangen samen komen in een vernieuwde en eigen zinnige plek.

E| post@irisdekievith.nl

T| +31 6 1904 6199

bonnie chopard

Bonnie Chopard

in-house entrepreneur

Bonnie neemt geen genoegen met ‘leefbare’ steden, maar promoot levende steden. Met haar ruimtelijke ontwerp- en bouwervaring als biobased & circulaire architecte is ze daarnaast actief als landschapsarchitect. Niet alleen voor diverse bedrijven in Zwitserland, Frankrijk en uiteraard in Nederland maar ook voor de publieke sector. Complexe ruimtelijke kwesties gaan over mensen, materialen, energie maar ook over planten en dieren! Het Antropoceen is de tijd van regeneratie en integrale oplossingen. Natuur inclusief bouwen, kringloop landbouw, hergroeibare materialen van eigen bodem, korte ketens. De tijd is rijp voor bouwers, nieuwe (voedselbos)boeren en agroecologen om de krachten te bundelen.
Bonnie is een projectpromotor en inhoudelijk sterk, zij inspireert graag, verbindt met gemak. Zij zet de kracht van verbeelding en storytelling in om ervoor te zorgen dat projecten werkelijkheid worden. Haar expertise en aanstekelijk enthousiasme zijn haar trademark.

E| inlandschap@protonmail.com

T| +31 6 87 58 35 29