Frisse projectontwikkelaar

COUP groeit en wij zijn op zoek naar jou! Wij doen projecten die spannend, moeilijk, gaaf of gewoon mooi zijn. Wij zetten het gebied, de plek of het gebouw  centraal en zetten alles in het werk om een succesvol project te runnen. Soms is het nieuwbouw, maar vaker bijzondere bestaande gebouwen. Denk aan forten, ketelhuizen, fabrieken, subtropische zwembaden, gevangenissen. Ook gebieden met een bijzondere uitdaging hebben onze aandacht, een buitendijkse grootschalige gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld.

Soms nemen we de exploitatie van het gebouw of gebied ter hand; zowel in de tijdelijkheid als permanentie. COUP schuift daarin steeds meer op van het adviseren naar het risicodragend ontwikkelen. Daarbij kunnen wij wel wat hulp gebruiken! Meer weten? Klik hier

 

COUP Collective

Ben jij zelfstandig ondernemer dan werken wij graag met jou samen! Binnen de COUP Collective richten we ons op de samenwerking tussen COUP en zelfstandig ondernemers. Wij snappen als geen ander dat je gehecht bent aan vrijheid en zelfstandigheid. Tegelijkertijd brengt samenwerking kansen, inspiratie en verbinding.

Binnen COUP Collective zoeken we samen de balans! Wij geloven in delen = vermenigvuldigen en bieden jou een plek binnen onze organisatie. We gaan samen aan de slag, werken aan mooie projecten, delen leads en organiseren social events! Ben je geïnteresseerd? Neem dan snel contact op via: info@coup-group.com

coup-yvette1

Yvette Govaart

Partner

Yvette is een projectenwaarmaker. Dit doet zij hands-on en on-the-job. Geen adviezen schrijven, maar met het team en partijen daar rondom heen samen het werk verzetten en ervoor zorgen dat het project er komt. Ze gaat daarbij op zoek naar wederzijds begrip en consensus tussen betrokken partijen, zonder dat dat een middelmatige oplossing of resultaat oplevert. Doortastend in het proces, met een grote dosis inhoudelijke expertise. Voor haar gaat proces-, project,- en programmamanagement samen.

E | yvette@coup-group.com

T | 06-417 147 87

coup-peter2

Peter Oussoren

Partner

Peter heeft zowel aan private als aan publieke zijde ruime ervaring opgedaan met complexe processen van besluitvorming over ruimtelijke investeringen. Grote projecten met een veelheid aan spelers vragen om bestuurlijke ervaring en kennis van zowel de markt als de overheid. Herontwikkeling van bestaande gebouwen en gebieden in combinatie met de waardegroei van cultureel erfgoed of natuur is een van de thema’s waar hij veel energie in stopt. Zijn bestuurlijke ervaring en grote netwerk maakt hem inzetbaar op elk niveau.

E| peter@coup-group.com

T| 06-504 988 01

Marijn

Marijn Spoelstra

Partner

Marijn heeft ruime ervaring als strategisch en financieel adviseur in grote en kleine ontwikkelingsprojecten vanaf de eerste conceptuele fase. Hij is een conceptueel, creatief, integraal en analytisch denker. Hij heeft expertise in gebiedsontwikkeling, concepten, businesscases en een sterke affiniteit met het ruimtelijke en procesmatige. Hij doorziet opgaven en begrijpt de verschillende belangen van partijen. HIj zet met een integrale en scherpe blik op het proces en de inhoud de grote lijnen, het concept en de strategie neer, van initiatief naar een realistisch uitvoerbaar project.

E| marijn@coup-group.com

T| 06-218 380 63

coup-gijs

Gijs Schuurhuis

Partner

Gijs is een energieke urban producer. Hij is ondernemend, creatief, doelgericht en communicatief. Vanuit zijn ervaring met bottom-up gebiedsontwikkeling heeft hij een paar jaar geleden de stap gemaakt naar gebouwtransformatie. Met een passie voor erfgoed en complexiteit brengt hij ideeën en partijen bij elkaar. Hij is in staat conceptuele gedachtesprongen te maken en fungeert als een volwaardig gesprekspartner voor zowel de wethouder tot aan de bierbrouwer.

E| gijs@coup-group.com

T| +31 6 158 979 64

IMG_0515

Tilly Macleane

Urban Producer

Tilly is een jonge strateeg die maar al te graag de wensen van alle stakeholders in kaart brengt om dit vervolgens te vertalen naar een krachtig plan gericht op de toekomst. Met haar ervaring in cultureel erfgoed en maatschappelijk vastgoed heeft zij de overstap gemaakt naar COUP als urban producer om zich in te zetten voor een sustainable NL. Haar expertise loopt uiteen van beheer en exploitatie, planvorming en strategieontwikkeling. Daarmee is zij een uitstekende sparringpartner voor ondernemer, bestuurder, bouwer en wethouder.

E| tilly@coup-group.com

T| +31 6 39 2271 85

Elza

Elza van Liere

Urban producer

Met een passie voor erfgoed houdt Elza zich bezig met herontwikkeling en renovatie. Elza heeft een goed gevoel voor verdienmodellen, passie voor mooie dingen en een onwrikbare ambitie om het evenwicht te vinden tussen duurzame instandhouding én een gezonde exploitatie. Hierbinnen  waakt zij voor commerciële vervlakking en benut de kracht van de plek. Elza kan zich goed inleven in gevoelige problematiek, neemt een gezonde portie nuchter verstand mee en is gesprekspartner voor zowel bestuurders als gebruikers. Met oog voor posities en belangen zorgt zij dat er ruimte ontstaat voor ontwikkeling om vervolgens met alle partijen toe te werken naar een gezamenlijk doel. Haar analytisch vermogen en creatieve geest maken haar tot een bijzondere ontwikkelaar.

E| elza@coup-group.com

T| +31 6 20 8617 97

Heleen

Heleen Agterhuis

in-house entrepreneur

Heleen heeft ruime ervaring opgedaan als architect in de bouw en projectontwikkeling. Als consultant voor strategische huisvestingsvraagstukken en als gemeentelijk directeur op publiek bestuurlijk niveau. Haar kracht ligt in de combinatie van analytisch vermogen en creativiteit. In complexe projecten komt ze snel tot de kern. Heleen bouwt bevlogen teams die onderscheidende resultaten bereiken ( bijv. Titaanproject Hoorn Scholenbouwprijs 2004, Arie Keppler Prijs 2005, BUUV project Haarlem prijs Social Innovations Tournament European Investment Bank 2013)

E| heleen@coup-group.com

T| +31 6 462 151 60

moon

Moon Brader

in-house entrepreneur

Moon heeft een speciale interesse in complexe opgaven die een gecombineerd vakmanschap vereisen. Interieur, renovatie en nieuwbouw worden ingezet om een nieuwe, uitgebalanceerde ruimtelijkheid te creëren. Van grootschalig en abstract tot detail en interieur, Moon benadert elke opgave in samenhang. Voor elke unieke situatie bestaat een passende oplossing. Aan ons de taak om opdrachtgevers en gebruikers te prikkelen en verder te kijken dan voor de hand liggende antwoorden. Om samen te komen tot een creatief plan dat tot de verbeelding spreekt.

E| hallo@buromoon.nl

T| +31 6 44363547

idk-groter

Iris de Kievith

in-house entrepreneur

Iris gelooft in de kracht en de potentie van een plek, en in de meerwaarde die ontstaat door respectvol en zorgvuldig met materiaal en ruimte, met mens en natuur om te gaan. Een serieuze missie waarmee zij enthousiast en bevlogen aan transformaties van gebouwen werkt. In het team brengt Iris ruimtelijk inzicht en verbeeldingskracht in, aandacht voor zowel de omgeving als materiaalkeuze en sfeer, waarmee uiteindelijk de verschillende belangen samen komen in een vernieuwde en eigen zinnige plek.

E| post@irisdekievith.nl

T| +31 6 1904 6199

nielsbon

Niels Bon

in-house entrepreneur

Na zijn studie Planologie heeft Niels Bon enige jaren in andere branches gewerkt, totdat hij zijn eigen huis in de Jordaan bouwde. Het ontwikkelvirus sloeg toe, en hij besloot het vak in te gaan. Bij twee Amsterdamse corporaties heeft Niels meegebouwd aan de stad en ommeland. Dit deed hij in verschillende rollen, als projectontwikkelaar, gebiedsontwikkelaar en acquisiteur. In de tussentijd heeft hij in z’n vrije tijd z’n tweede eigen huis ontwikkeld en gebouwd. Een echte Urban Producer dus. De behoefte om in andere keukens te kunnen kijken, heeft hem doen besluiten om voor zich zelf te beginnen. Zijn stijl laat zich het best omschrijven als enthousiast, betrokken en positief. Als expert in ruimtelijke ontwikkeling richt Niels zich vooral op de verrassende en spannende opgaves, waarbij het vertalen van kansen in haalbare, mooie plannen het adagium is.

E| nielsbon@kpnmail.nl

T| +31 6 12980728

eve

Eve Robidoux

in-house entrepreneur

Eve haalt de kwaliteiten en mogelijkheden van een plek en zijn gebruikers naar boven.  Ze heeft een ruime ervaring  als stedenbouwkundige, landschapsarchitect, architect  én interieur architect. Haar  multidisciplinaire expertise zet ze in om zowel op grote als kleine schaal potenties die er zijn te realiseren. Complexe ruimtelijke opgaven gaan in de basis over mensen! Haar kennis en ervaring deelt Eve graag met het team, samenwerken is voor haar een bron van inspiratie.

E| atelier@everobidoux.nl

T| +31 6 3621 6396

-ehebLqx_400x400

Wilfred Hoogerbrug

in-house entrepreneur

Wilfred Hoogerbrug is een gedreven concept- en gebiedsontwikkelaar met ruime ervaring in stedelijke herstructurering en transformaties. Hierbij  zoekt hij altijd de samenwerking op met stakeholders zoals gemeentes, beleggers, ontwerpers en andere professionals maar bovenal met huidige en toekomstige bewoners en gebruikers. Wilfred is een echte verbinder die alle gezichten dezelfde kant op kan laten kijken door het formuleren van gezamenlijke einddoelen.

E| wilfred@stadfactor.nl

T| +31 6 206 13297

Lotte

Lotte Zaaijer

in-house entrepreneur

Lotte is een ontwikkelingsgerichte erfgoedonderzoeker. In gebouwen en gebieden ontrafelt zij het verhaal van de plek en maakt kernwaarden inzichtelijk. Lotte speurt in gebouwen, graaft in archieven en duikt in de literatuur, maar houdt daarbij haar blik gericht op het actuele vraagstuk. Binnen het team van COUP deelt zij haar ervaring op het gebied van erfgoedonderzoek en het vertalen daarvan naar transformatie-, herbestemming- en duurzaamheidsopgaven.

W| www.lottezaaijer.nl

E| lzaaijer@gmail.com

T| +31 6 24 8005 36

Welmoed-Wijmans

Welmoed Wijmans

in-house entrepreneur

Wat Welmoed enthousiast maakt? Vanuit het verhaal betekenis geven aan een monumentaal gebouw of historische plek. Als zelfstandig erfgoedprofessional ondersteunt en adviseert zij erfgoedorganisaties op het gebied van publieksbereik, toegankelijkheid en communicatie. Welmoed zoekt de verbinding op tussen het erfgoed en de gebruikers of bezoekers van vandaag. Door het schrijven van rake teksten maakt zij de verhalen over ons erfgoed tastbaar en relevant. Uit nieuwsgierigheid en betrokkenheid, en met oog voor detail. En dat bleef niet onopgemerkt: in 2018 won Welmoed de prijs Jong MonumentenTalent.

E| welmoedwijmans@hotmail.com

T| +31 6 53 9583 47

Aafke-de-Bode-zw

Aafke de Bode

in-house entrepreneur

Aafke de Bode is architect met een ruime ervaring in grote en complexe projecten. Het liefst werkt ze nauw samen met de eindgebruikers. Heel veel projecten worden gestuurd door politieke processen, contracten, financiële randvoorwaarden en tijd. Al deze aspecten geven een proces vorm maar het eindresultaat mag daar niet onder lijden. Juist wanneer iets nieuw is, het probleem nog niet duidelijk, alle partijen iets anders willen of een oplossing onmogelijk lijkt, is Aafke op haar best. Vragen, checken, oplossingen aandragen, omdenken: heel veel kan ineens wel. Om dat voor elkaar te krijgen is veel strategie, overtuigingskracht en soms verandering van proces nodig. Wanneer dat lukt in een project: dat is het!

E| aafke@hetanderepand.nl

T| +31 6 18 14 07 62