kerkenvisie zuiderkerk

RELIGIEUS ERFGOED ENKHUIZEN

Religieus Erfgoed Enkhuizen Religieus erfgoed is in ontwikkeling. Steeds vaker verliezen de veelal monumentale, gebouwen hun functie. Het voortbestaan van deze unieke gebouwen staat onder druk. Tegelijkertijd zijn deze gebouwen ook heel belangrijk voor de omgeving. Het zijn ankerpunten in het gebied en bovendien hangen er ook generaties herinneringen aan de kerken, kloosters, synagogen en…

Herontwikkeling
Cichoreifabriek

Herontwikkeling Cichoreifabriek In 2018 is brouwerij Solaes uitgeroepen tot meest bijzondere bierbrouwerij van Nederland. Een stevige worteling in de lokale gemeenschap en overtuigend ambachtelijk bier lagen ten grondslag aan dit succes. Solaes werkt uitsluitend met lokale producten en partners. Zij brouwen hun bier en runnen hun proeflokaal met mensen uit de gemeenschap die wel een…

Herontwikkeling Adrianusklooster

Herontwikkeling Adrianusklooster Voor het Adrianusklooster is een uitgebreid herontwikkelingstraject doorlopen. Het voormalige klooster doet sinds het vertrek van de Lieve Zusters uit Schijndel dienst als Ontmoetingscentrum voor sociaalmaatschappelijke organisaties in Raamsdonk. Het gebruik neemt af, er is sprake van structurele leegstand en het pand heeft te kampen met een fikse achterstand in groot onderhoud. In…

Watererfgoed

Pilot Watererfgoed

Pilot Watererfgoed In het landschap springen de poldermolens, oude gemalen en dijken direct in het oog. Dit watererfgoed is onderdeel van een eeuwenoud verleden en vormt een belangrijke schakel in het Nederlandse waterverhaal. Dan zijn er nog die prachtige objecten uit het waterschapsverleden: van imposante landkaarten en fraai gegraveerde glazen tot molenmakersgereedschap. Al die monumenten…

Vuurtoreneiland

Vuurtoreneiland Vuurtoreneiland is één van de forten in de Stelling van Amsterdam. Het is een rijksmonument, een gebied met hoge natuurwaarden én tegelijkertijd UNESCO werelderfgoed. Peter Oussoren (partner bij COUP) stond aan de wieg van de succesvolle herontwikkeling van dit fort in het IJ. Het is een  schoolvoorbeeld van de benodigde creativiteit, ondernemerschap en lef…

Werf 35

Werf 35 Werf 35 is de voormalige gemeentewerf en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een bruisende hotspot met een lekker rauw randje. Het is als een Gallisch dorpje in het Gooi. Een succesvol dorpje (!) waar een groot gedeelte van de bestaande gebouwen getransformeerd is óf wordt. Waar de creatieve industrie elkaar weet…

The Dutch Mountains

The Dutch Mountains The Dutch Mountains staat voor radicaal groen, gelukkig en slim leven. Het duurzame, houten gebouw wordt een plek waar werken, verblijven en ontmoeten samen komen. The Dutch Mountains bestaat uit twee opvallende torens, verbonden door een gemeenschappelijke ruimte waar binnen en buiten naadloos in elkaar overlopen. Deze ruimte moet de ‘lobby van…