Watererfgoed

Pilot Watererfgoed

Pilot Watererfgoed In het landschap springen de poldermolens, oude gemalen en dijken direct in het oog. Dit watererfgoed is onderdeel van een eeuwenoud verleden en vormt een belangrijke schakel in het Nederlandse waterverhaal. Dan zijn er nog die prachtige objecten uit het waterschapsverleden: van imposante landkaarten en fraai gegraveerde glazen tot molenmakersgereedschap. Al die monumenten…

Vuurtoreneiland

Vuurtoreneiland Vuurtoreneiland is één van de forten in de Stelling van Amsterdam. Het is een rijksmonument, een gebied met hoge natuurwaarden én tegelijkertijd UNESCO werelderfgoed. Peter Oussoren (partner bij COUP) stond aan de wieg van de succesvolle herontwikkeling van dit fort in het IJ. Het is een  schoolvoorbeeld van de benodigde creativiteit, ondernemerschap en lef…

Werf 35

Werf 35 Werf 35 is de voormalige gemeentewerf en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een bruisende hotspot met een lekker rauw randje. Het is als een Gallisch dorpje in het Gooi. Een succesvol dorpje (!) waar een groot gedeelte van de bestaande gebouwen getransformeerd is óf wordt. Waar de creatieve industrie elkaar weet…

Loods herbestemming monumenten

Loods herbestemming monumenten Peter Oussoren is de Loods Herbestemming van de provincie Noord-Holland. Hij loodst initiatieven door de gemeentelijke procedures heen en verbindt bijzondere leegstaande gebouwen (monumenten) aan initiatieven. Doel is het gebruik en behoud van die bijzondere gebouwen. De Loods richt zich op de (mogelijke) investeerders en initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten. Hij adviseert hen daarbij…