Kerkenvisie COUP

Kerk en visie

Kerk en visie ‘Wij geloven in een mooie toekomst voor bijna alle kerken in Nederland!” ‘Uiteindelijk gaat het om de ziel van een gebouw!’ Kerk en visie ‘Wij geloven in een mooie toekomst voor bijna alle kerken in Nederland!” ‘Uiteindelijk gaat het om de ziel van een gebouw!’ Heleen Agterhuis Op een zeer toepasselijke locatie,…

Kerkenvisie

Veel kerkgebouwen staan leeg of komen tussen nu en 10 jaar leeg te staan. Ruwe schattingen laten zien dat het in totaal over meer dan 5000 kerkgebouwen gaat. Waar onze grootouders nog bijna allemaal naar de kerk gingen doen onze kinderen dat (straks) bijna niet meer. Niet alleen het instituut staat onder druk, maar ook een rijke historie van ruim 2000 jaar.

Herontwikkeling
Cichoreifabriek

Herontwikkeling Cichoreifabriek In 2018 is brouwerij Solaes uitgeroepen tot meest bijzondere bierbrouwerij van Nederland. Een stevige worteling in de lokale gemeenschap en overtuigend ambachtelijk bier lagen ten grondslag aan dit succes. Solaes werkt uitsluitend met lokale producten en partners. Zij brouwen hun bier en runnen hun proeflokaal met mensen uit de gemeenschap die wel een…

Herontwikkeling Adrianusklooster

Herontwikkeling Adrianusklooster Voor het Adrianusklooster is een uitgebreid herontwikkelingstraject doorlopen. Het voormalige klooster doet sinds het vertrek van de Lieve Zusters uit Schijndel dienst als Ontmoetingscentrum voor sociaalmaatschappelijke organisaties in Raamsdonk. Het gebruik neemt af, er is sprake van structurele leegstand en het pand heeft te kampen met een fikse achterstand in groot onderhoud. In…

Dutch Mountains

The Dutch Mountains The Dutch Mountains: smart building, smart environment en symbool van een radicale stedelijke ontwikkeling. Een uniek multifunctioneel gebouw (in ontwikkeling) met een circulaire en duurzame insteek. Het wordt het grootste houten gebouw ter wereld en zal in de regio Brainport worden gerealiseerd. Kantoren, congressen, short stay, horeca en hotelfuncties passen allemaal in…

Vuurtoreneiland

Vuurtoreneiland Vuurtoreneiland is één van de forten in de Stelling van Amsterdam. Het is een rijksmonument, een gebied met hoge natuurwaarden én tegelijkertijd UNESCO werelderfgoed. Peter Oussoren (partner bij COUP) stond aan de wieg van de succesvolle herontwikkeling van dit fort in het IJ. Het is een  schoolvoorbeeld van de benodigde creativiteit, ondernemerschap en lef…

Kleine weelde

Kleine Weelde In de gemeente Uithoorn, net binnen de stelling van Amsterdam, heeft COUP een collectief woonconcept ontwikkeld en uitgewerkt (samen met NOAHH architecten). Het betreft 32 woningen in een voormalig (vervallen) tuinbouw  gebied. De gemeente Uithoorn heeft daar met steun van schiphol de oude kassen verwijderd en een parkachtige omgeving gecreëerd. Dit kon financieel…