Watererfgoed

Pilot Watererfgoed

Pilot Watererfgoed In het landschap springen de poldermolens, oude gemalen en dijken direct in het oog. Dit watererfgoed is onderdeel van een eeuwenoud verleden en vormt een belangrijke schakel in het Nederlandse waterverhaal. Dan zijn er nog die prachtige objecten uit het waterschapsverleden: van imposante landkaarten en fraai gegraveerde glazen tot molenmakersgereedschap. Al die monumenten…